O nás

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany

Stredisko vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu Univerzitnej nemocnice Martin na sociálne ciele. Budovu vlastnila Biblická škola v Martine. Jej rekonštrukciou a prevádzkou bola poverená Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku.

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE začalo napĺňať svoje poslanie 3. júla 2006. Prví jedenásti klienti boli umiestnení v štyroch dvojizbových a v štyroch jednoizbových bunkách na prvom poschodí.

V súčasnosti má zariadenie kapacitu 50 klientov, ktorí bývajú v bunkách, kde sú dve jedno alebo dvojlôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením.  Izby sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a prispôsobené stavu a možnostiam klienta. Ďalej sa tu nachádzajú kancelárske a technické priestory, spoločenské priestory, dve jedálne s kuchynkami, modlitebňa a reminiscenčná miestnosť.

Na prízemí sa nachádzajú ambulancie všeobecného a zubného lekára, detská ambulancia, lekáreň  ako aj diabetologická ambulancia, ktoré zabezpečujú kvalitnú starostlivosť klientom ako aj obyvateľom Sučian a okolitých obcí.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany ©