VNÚTORNÝ PREDPIS - NÁVŠTEVY

23. 03. 2022

OHLÁSENIE NÁVŠTEVY VOPRED – Návšteva sa ohlási vopred, minimálne 48 hod. počas pracovných dní, v prípade víkendových návštev do štvrtku (do 14.00 hod.). Neohlásenú návštevu nebudeme realizovať.

KONTAKTNÉ OSOBY PRE NÁVŠTEVY

Bc. Renáta Moncelová0911 903 798

Mgr. Lucia Majerčíková – 043/4241900 

1. REALIZÁCIA NÁVŠTEVY

 • Pondelok – nedeľa, od 13.30 – 16.30 hod.
 • Povolenie na vstup – návšteva nesmie preukazovať klinické príznaky ochorenia.
 • V prípade priaznivého počasia návšteva prebieha v areáli SED Sučany alebo blízkom okolí. V prípade nepriazne počasia vo vstupnej hale zariadenia.
 • Vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne na 2 metre, horné dýchacie cesty (ústa, nos) musia byť prekryté po celú dobu návštevy respirátorom FFP2 alebo ochranou v súlade s aktuálnymi požiadavkami ÚVZ SR.
 • Návšteva na izbe prijímateľa nie je povolená, výnimkou je len prijímateľ v terminálnom štádiu. Návšteva používa po celý čas respirátor FFP2.
 • Dĺžka návštevy: interiér – 30 minút

                                exteriér – max. 60 minút (čas návratu musí byť dohodnutý s opatrovateľom)

2. PRIEBEH NÁVŠTEVY

 • Po príchode návšteva kontaktuje personál na tel. čísle: 0911 903 798 a počká na ďalšie pokyny.
 • Hneď po príchode – dezinfekcia rúk.
 • Návšteva používa po celý čas respirátor FFP2 alebo ochranu v súlade s aktuálnymi požiadavkami ÚVZ SR.
 • Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
 • Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná

3. UKONČENIE NÁVŠTEVY

Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), čas medzi návštevami potrebný na dezinfekciu je 5 minút.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca SED Sučany vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.