POĎAKOVANIE

15. 10. 2021

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Sučany veľmi pekne ďakuje organizáciám, že aj napriek ťažkej situácií v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa našli dobrodinci, ktorí pomohli a obdarovali naše zariadenie:

  • ADRA, Občianske združenie
  • Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
  • Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku
  • Lekáreň u Dobrého Pastiera
  • Nadácia EPH
  • Nadácia SPP
  • PHILIP MORRIS Slovakia, s.r.o
  • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
  • Ústredie Evanjelickej Diakonie
  • Výcviková jednotka vojenských misií v Martine

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.