DRUHÁ FÁZA UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

19. 06. 2020

UVOĽŇOVACIA FÁZA OPATRENÍ Č.2 POČAS PANDÉMIE COVID-19

V druhej fáze uvoľňovania, nakoľko stále platí mimoriadna situácia, žiadame o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

  1. Hneď po vstupe do zariadenia si treba vydezinfikovať rukynasadiť tvárové rúško.
  2. Návštevy sú možné denne od 14.00 – 18.00.
  3. Uprednostňujú sa návštevy mimo priestorov zariadenia.
  4. U ležiacich klientov na izbách je povolená návšteva najviac 2 osôb u jedného klienta, čas návštevy je maximálne 30 minút (počas návštevy je nutné mať celý čas nasadené tvárové rúško).
  5. Pre deti do 15 rokov platí zákaz návštev!
  6. Sú možné návštevy mimo zariadenia. Klienti môžu opustiť zariadenie na viac ako 24 hodín (do domáceho prostredia). V takomto prípade osoby u ktorých sa bude klient zdržiavať vypíšu čestné prehlásenie – viď dokumenty na stiahnutie.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2020 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.