Hudobné vystúpenie a pozdravy od žiakov ESŠ

Sychravé počasie prvého novembrového piatka prišli do Strediska Evanjelickej Diakonie rozozvučať spevom ľudových piesní a dobrou náladou dvaja sympatickí páni – hudobníci Peter Jendrišák a Ján Očka. Vystúpenie sme naplánovali pri príležitosti úcty k starším, ktorej je síce venovaný mesiac október – no sme si vedomý toho, že naši klienti si zaslúžia uznanie a úctu od nás mladších aj po iné mesiace roka za všetky skúsenosti a životné múdrosti, ktoré počas svojich neraz ťažkých životov získali. Ku spevu veselých svižných piesní, ktoré mali hudobníci vo svojom repertoári sa pripojili i naši klienti. Niektorí z nich svojim až oduševneným spevom prejavili príjemné pocity a radostnú náladu, niektorých klientov vystúpenie dokonca aj roztancovalo. Niektorí zas svoje pocity z vystúpenia nedávali hneď spontánne najavo, no po jeho skončení vyjadrili svoju spokojnosť a radosť, ktorú v nich vystúpenie zanechalo.
V utorok 8. novembra 2022 sme poobednú chvíľku venovali stretnutiu, na ktorom sme si spolu s niektorými klientmi popozerali a spoločne prečítali veršíky, ktoré pre nás vytvorili žiaci 5. A triedy Evanjelickej spojenej školy v Martine s pani učiteľkou PhDr. Máriou Leššovou. Klienti pozdravy od žiakov ocenili a boli vďační, že im bol aj takýmto spôsobom prejavený záujem a úcta voči ich osobe. Veríme, že takýchto veselých srdečných chvíľ
prežijeme spolu s našimi klientmi ešte mnoho, veď oni si to zaslúžia.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.