Fašiangy 2022

V prvý marcový deň – niektorí klienti SED Sučany  si zaspomínali pri práci na svojich izbách na obdobie fašiangov, ktoré sa týmto dňom ukončilo. Mali pripravené pracovné listy s textom, príslušnými otázkami, na ktoré mali napísať svoje vlastné odpovede. Podelili sa s nami o svoje spomienky:

NAPÍŠTE AKO SI SPOMÍNATE NA OBDOBIE FAŠIANGOV?

„Sledovali sme fašiangový sprievod s hudbou, maskami, koč s koňmi. Obdarovali sme ich slaninkou, vajíčkami, peniazmi. Veselili sme sa, tancovali v kultúrnom dome na fašiangovej zábave, pochutili sme si na fašiangovej praženici“.

„Spomínam si na pochovávanie basy, ktorá skončila sprievodom po dedine a jasne sa mi vybavuje plač, ktorý bol totožný ako na pohrebe“.

„To sú nezabudnuteľné spomienky. Bolo veselo, tancovala som v súbore, veľa sme spievali a pamätám si aj pochovávanie basy“.

Pri práci sa všetci klienti občerstvili aj tradičnou fašiangovou šiškou, ktorá bola tradičnou súčasťou tohto veselého obdobia.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.