December 2021 - čas radosti, pokoja a milých prekvapení...

Decembrový mesiac sa hneď od začiatku niesol v znamení darčekov a milých prekvapení.

Dňa 6. decembra sme našich klientov za rána prekvapili ako „Mikulášsky poslíčkovia“ a obdarili ich drobným balíčkom. Prekvapením boli aj balíčky od študentov a učiteľov z Gymnázia Viliama Paulínyho -Tótha v Martine, ktorí chceli tiež prispieť k tomu, aby naši klienti mali tento deň veselý. Riadili sa heslom, ktoré bolo napísané na pohľadnici priloženej k balíčkom - „Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje!“.

Ešte pred dňom svätého Mikuláša nás potešili aj žiaci a ich rodičia zo ZŠ Krpeľany a priniesli tiež pár balíčkov pre našich klientov. Za kolektív ich odovzdala  pani učiteľka Mgr. Daniela Húšťavová. Aj za túto pozornosť sme v mene našich klientov veľmi vďační.

Celoslovenská zbierka „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Sa v decembri roku 2021 dotýkala SED v Sučanoch druhýkrát. Opäť bolo potrebné naplniť krabice niečím teplým, sladkým, slaným, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a zo srdca.

Dňa 13. decembra boli krabice kontaktnou osobou - Karin Delinčákovou, ktorá v zbierke zastrešovala Sučany, doručené do nášho zariadenia. Každá krabička prešla karanténou najskôr u kontaktnej osoby a následne niekoľko dní v cieľovom zariadení pred tým ako sa dostala do rúk konkrétneho obdarovaného. Samotné odovzdávanie krabičiek bolo tiež veľmi milou skúsenosťou a zážitkom nielen pre obdarovaných. Sprevádzané bolo prekvapením, radosťou, vnútornou hĺbkou i slzičkou vďačnosti našich klientov. Ďakujeme preto všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili a prispeli do tejto zbierky – aj vďaka nim mohli naši klienti cítiť symboliku daru ukrytú vo vianočných sviatkoch.

Vianočný zázrak

Bol názov projektu, ktorý spájal vianočné priania osamelých seniorov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok Vianoc. Zapojili sme sa so siedmimi klientmi nášho zariadenia a mohli sme  byť pritom, keď ich vianočné priania boli splnené a zhmotnené do konkrétnych a veľmi praktických darčekov. Všetkým prispievateľom, ktorí obdarili našich klientov ďakujeme.

Časopis študentov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

Pred Vianocami sme rozbehli aj spoluprácu a podporili iniciatívu štyroch študentov Bilingválneho gymnázia pre vznik časopisu  „GBASÁCI PÍŠU...“ Časopis obsahuje najskôr predstavenie pisateľov, zaujímavé články, básne, umelecké fotky Sučian ako aj zábavnú časť – v ktorej nechýba tajnička, osemsmerovka, sudoku a tiež obrázky na spájanie, či vyfarbovanie. Klienti sa tejto iniciatíve mladých študentov veľmi potešili a veríme, že táto spolupráca bude pokračovať i ďalej.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.